Op deze pagina ziet u de leden van de Adviesraad Sociaal Domein Best. 

Annelies Berende

Annelies Berende

Jeugd, WMO

In de Adviesraad kan ik al mijn ervaring en kennis voor het voetlicht brengen om zo bij te dragen aan de optimalisering van de gemeentelijke dienstverlening.

Bram Krol


Jeugd

Nu ik door mijn pensionering meer tijd heb, wil ik mij graag inzetten voor het sociale beleid van de gemeente waar ik woon. Dus ga ik, samen met anderen, een actieve bijdrage leveren aan de adviesraad sociaal domein Best.

Frank Montulet

Frank Montulet

WMO

Maatschappelijk actief zijn, wil ik constructief meewerken aan heldere adviezen en de gemeente kritisch volgen. Daarnaast in gesprek gaan met belangenbehartigers in het Sociaal Domein zodat er een goede inbreng is vanuit dit maatschappelijke middenveld.

Freke van der Esch

Freke van der Esch

Jeugd

 Als inwoner van Best hoop ik met de Adviesraad Sociaal Domein een bijdrage te leveren aan eenSociaal Domein, waar de Bestenaren zich in herkennen en  gelukkig van worden.

Geert-Jan van Hal

Geert-Jan van Hal

Participatie

Met mijn bijdrage, hoop ik de Adviesraad Sociaal Domeinnaar een hoger plan te brengen. Ik verwacht dat de adviesraad een belangrijke rol kan spelen binnen de besluitvorming in de gemeente Best.

Ingrid Nonnemaker


Jeugd

Als lid van de Adviesraad Sociaal Domein Best wil ik de inwoners van Best een stem geven in het beleid van de gemeente door naar hen te luisteren en dit om te zetten in een gedegen advies aan de gemeente.

Ingrid Sangster

Ingrid Sangster

WMO

Op 1 april 2021 ben ik gestart als lid van de Adviesraad Sociaal Domein Best (ASDB). In deze rol hoop ik de stem van de cliënten binnen het Sociaal Domein door te laten klinken in de gevraagde en ongevraagde advisering naar de gemeente Best over (de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van) beleid.

Meindert Leutscher

 

Participatie

Vanaf 1996 zijn wij woonachtig in Best. Mijn vrouw en ik vonden en vinden het onze mooie plicht om een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van ons prachtige Best en aan de ondersteuning van haar inwoners.

Nico Droog

Nico Droog

 

WMO

Als lid van de Adviesraad Sociaal Domein Best wil ik een bijdrage leveren aan sociaal beleid dat de burgers in Best en in het bijzonder de meer kwetsbare, niet zelfredzame burgers, tegemoet komt in hun speciale positie. Daarin

Sandra Kuiper


Jeugd

Als lid van de adviesraad Sociaal Domein wil ik, samen met mijn collega raadsleden, Best een stap verder helpen als het gaat om vraagstukken op het gebied van Jeugd, WMO en participatie. 

Steven van der Heijden


Participatie

Als inwoner van de gemeente Best ben ik graag maatschappelijk betrokken. Dit door Bestenaren een stem te geven in het sociaal domein. Samen met mijn nieuwe collega’s hoop ik iets te kunnen betekenen voor de inwoners van Best.