Op deze pagina ziet u de leden van de Adviesraad Sociaal Domein Best. Klik op een naam voor meer informatie over het lid.

Annelies Berende

Annelies Berende

Jeugd, WMO

In de Adviesraad kan ik al mijn ervaring en kennis voor het voetlicht brengen om zo bij te dragen aan de optimalisering van de gemeentelijke dienstverlening.

Nicky Bruggenkamp

Nicky Bruggenkamp

Participatie

Mijn interesse en kennis liggen vooral op het gebied van het minimabeleid, schuldhulpverlening en de participatiewet aangaande de gemeente. Graag wil ik dan ook opkomen voor de (kwetsbare) inwoners in Best.

Nico Droog

Nico Droog

 

WMO

Als lid van de Adviesraad Sociaal Domein Best wil ik een bijdrage leveren aan sociaal beleid dat de burgers in Best en in het bijzonder de meer kwetsbare, niet zelfredzame burgers, tegemoet komt in hun speciale positie. Daarin

Nezaket de Bruyn

Nekazet de Bruyn

Participatie

Graag wil ik, waar nodig “gevraagd en ongevraagd” de stem van de Gewone Bestenaren zijn. Daarom heb ik me aangemeld voor de Adviesraad Sociaal Domein. Zo hoop ik ook een brug te slaan tussen “oude Bestenaren” en “nieuwe Bestenaren”.

Freke van der Esch

Freke van der Esch

Jeugd

 Als inwoner van Best hoop ik met de Adviesraad Sociaal Domein een bijdrage te leveren aan eenSociaal Domein, waar de Bestenaren zich in herkennen en  gelukkig van worden.

Guus Geerts

Guus Geerts

WMO

Graag wil Ik  een positieve bijdrage leveren op het gebied van de participatie van de bewoners in de Bestse samenleving. De kennismaking bij de gemeente met het Sociaal Domein hebben mij hiertoe een aanzet gegeven.

Geert-Jan van Hal

Geert-Jan van Hal

Participatie

Met mijn bijdrage, hoop ik de Adviesraad Sociaal Domeinnaar een hoger plan te brengen. Ik verwacht dat de adviesraad een belangrijke rol kan spelen binnen de besluitvorming in de gemeente Best.

Ben de Klerk

Ben de Klerk

Participatie

Sinds januari 2018 heb ik zitting in de Adviesraad Socoiaal Domein Best. Met mijn ervaring en opgebouwde netwerk van de afgelopen 10 jaar, wil ik raag een bijdrage leveren voor de inwoners van Best.

Sandra Kuiper


Jeugd

Als lid van de adviesraad Sociaal Domein wil ik, samen met mijn collega raadsleden, Best een stap verder helpen als het gaat om vraagstukken op het gebied van Jeugd, WMO en participatie. 

Marlies Kluiters

Marlies Kluiters

Jeugd

Binnen de adviesraad Sociaal Domein is mijn aandachtsgebied vooral Preventie binnen de Kind/Jeugdzorg. Met als leidraad het manifest de 1001 kritieke dagen voor een kansrijke start.

Frank Montulet

Frank Montulet

WMO

Maatschappelijk actief zijn, wil ik constructief meewerken aan heldere adviezen en de gemeente kritisch volgen. Daarnaast in gesprek gaan met belangenbehartigers in het Sociaal Domein zodat er een goede inbreng is vanuit dit maatschappelijke middenveld.