Gezondheid en Leefomgeving
Opvoeden en Opgroeien

Maatschappelijk actief zijn, wil ik constructief meewerken aan heldere adviezen en de gemeente kritisch volgen. Daarnaast in gesprek gaan met belangenbehartigers in het Sociaal Domein zodat er een goede inbreng is vanuit dit maatschappelijke middenveld.

Sinds 2002 woonachtig in Best. 32 Jaar werkzaam geweest in het Eindhovense welzijnswerk. Vanuit mijn werk veel ervaring in het Sociaal Domein, met name ouderen en het jonge kind. Mijn opleiding was Sociaal Cultureel Werk, aantekening opbouwwerk aan de Sociale Academie Den Bosch. Ik heb zowel uitvoerend werk gedaan als een leidinggevende functie gehad.