Daar waar de gemeente bij de adviesraad een formeel advies aanvraagt, is de adviesraad gehouden aan integriteit tot het moment dat het advies in het College van B&W besproken is. Hieronder vindt u de gegeven adviezen die zover in het proces zijn, dat ze gepubliceerd kunnen worden.

20-03-24 Verordening Leerlingenvervoer
10-02-24 Volkshuisvestingsplan
10-01-24 Verordening en beleidsregels Wmo 2024

13-04-23 Regiovisie Samen voor Jeugd
11-04-23 Bijzondere bijstand gemeente Best 2023.
11-04-23 Meedoenregeling 2023
11-04-23 Heronderzoekplan Participatiewet 2023
10-04-23 Beleidsregels terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo
17-03-23 Collegevoorstel regiovisie Samen voor jeugd

05-07-22 Communicatie met burgers
25-04-22 Energietoeslag
15-03-22 Beleidsregels Wmo

19-11-21 Tegemoetkoming premie ziektekostenverzekering 2022
17-11-21 Aanpassing beleid VVE
22-09-21 Verordening inburgering 2021
22-09-21 Sociale kaarten
12-05-21 Advies nuggers
27-04-21 Beleidsregels leerlingenvervoer - zelfstandig reizen
 
16-04-21 Aanpassing terugvordering en beleidsregels sociale zaken 2015
12-03-21 Beleidsregels bijzondere bijstand inrichtingskosten nieuwkomers
03-03-21 Beleidsregels giften participatiewet 
26-02-21 Nadere regels Wmo 2021
17-02-21 Beleidregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)
17-02-21 Aanpassing Verordening Adviesraad Sociaal Domein


07-09-20 beleidsregels bijzondere bijstand
27-11-19 Toekomstige koers WSD

08-11-19 Beleidsregels Leerlingenvervoer