Daar waar de gemeente bij de adviesraad een formeel advies aanvraagt, is de adviesraad gehouden aan integriteit tot het moment dat het advies in het College van B&W besproken is. Hieronder vindt u de gegeven adviezen die zover in het proces zijn, dat ze gepubliceerd kunnen worden. 

27-11-19 Toekomstige koers WSD
08-11-19 Beleidsregels Leerlingenvervoer