De gemeente Best is verantwoordelijk voor mensen die wel arbeid kunnen verrichten maar een arbeidsbeperking hebben.

De gemeente Best is verantwoordelijk voor mensen die wel arbeid kunnen verrichten maar een arbeidsbeperking hebben. Zij kunnen niet zonder meer op de reguliere arbeidsmarkt terecht. De gemeente biedt hen ondersteuning die is gericht op het vinden van passend werk (bijvoorbeeld in de vorm van “beschut werk”). De gemeente kan in dat verband een re-integratiebudget beschikbaar stellen of instrumenten zoals een loonkostensubsidie toekennen. Waar nodig wordt ook inkomensondersteuning aangeboden. De gemeente bepaalt op basis van maatwerk wie voor welke vorm van ondersteuning in aanmerking komt.