Adviesraad zet zich in voor de inwoners van Best

De Adviesraad Sociaal Domein Best bestaat uit Bestse inwoners met allen een band met het sociaal domein. Binnen het sociaal domein hebben gemeenten verantwoordelijkheden in de zorg en ondersteuning aan hun inwoners. Op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp. Deze taken zijn vastgelegd in deze wetten: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), Participatiewet, Jeugdwet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over de voorgenoemde zaken aan het college van burgermeester en wethouders. Inwoners en maatschappelijke organisaties in Best  vormen de achterban van de Adviesraad. Contacten met deze groeperingen zijn dan ook van belang. 

 

De Adviesraad Sociaal Domein

De gemeente Best heeft in 2017 besloten om de burgerparticipatie te versterken door de instelling van een onafhankelijke adviesraad: de Adviesraad Sociaal Domein. 

Zoals eerder beschreven geeft de Adviesraad advies over de drie beleidsterreinen op het gebied van Jeugd, Wmo en participatie. De Adviesraad gaat dus niet over de uitvoering van het beleid. De adviesraad wordt betrokken bij het ontwikkelen en evalueren van beleid binnen het sociaal domein.

De gemeente Best heeft beschreven dat de Adviesraad bij haar advisering feitelijk de volgende taak heeft: het regelen van de wijze waarop cliƫnten en belanghebbenden vanuit het Sociaal Domein (of hun vertegenwoordigers) worden betrokken bij de voorbereiding en besluitvorming, als ook de evaluatrie van het gemeentelijk beleid en de uitvoering inzake het Sociaal Domein.

Samenwerking

Dit alles vraagt om een goede verbinding tussen Adviesraad Sociaal Domein en Bestse organisaties. Wij horen graag van vereningingen en andere maatschappelijke organisaties hoe zij aankijken tegen het sociaal domein in Best. Een goede relatie met zowel belangengroepen als ook professionele organisaties vormen het fundament voor een onafhankelijk, gedegen advies.

Leden Adviesraad

Bestuur: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Meindert Leutscher (voorzitter)
Freke van der Esch (vice-voorzitter)

  Themagroep Opvoeden en Opgroeien (Jeugd):
Bram Krol (contactpersoon)
Freke van der Esch
Frank Montulet

 

Themagroep Gezondheid en Leefomgeving (Wmo): 
Jordy van de Meulengraaf (contactpersoon, communicatie ASDB)
Annelies Berende
Nico Droog 

 

  

Themagroep Bestaanszekerheid en Meedoen (Participatie):
Meindert Leutscher (contactperson)
Nicky Bruggenkamp
Hubertine van den Biggelaar

 


 

Contactadressen

Adviesraad Sociaal Domein Best
Kopheuvel 15, 5685 BA Best, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bestuur: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.