De gemeente Best is verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning in de gemeente.

De gemeente Best is verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning in de gemeente. De gemeente moet periodiek een plan maken, waarin staat hoe men dit gaat doen. In de wet genoemde thema’s zijn onder meer leefbaarheid, veiligheid, sociale samenhang, ondersteuning van mantelzorgers/vrijwilligers, toegankelijkheid van voorzieningen. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de “algemene voorzieningen”, het aanbod van diensten en activiteiten dat dient ter versterking van zelfredzaamheid, participatie en/of opvang. Breed toegankelijk, maar primair bestemd voor mensen in een kwetsbare positie.

Tot slot is de gemeente verantwoordelijk voor de “maatwerk-voorzieningen”. Maatwerk voor mensen die zich óók met steun uit hun omgeving onvoldoende kunnen redden. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet een formele procedure worden gevolgd. Het “keukentafelgesprek” is in dit verband inmiddels een gevleugeld begrip.