De gemeente Best is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp en voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

De gemeente Best is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp en voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Jeugdhulp is heel breed: van de hulp en zorg voor jeugdigen en hun ouders bij alle denkbare opgroei- en/of opvoedingsproblemen tot specialistische hulp zoals jeugd-ggz en gesloten jeugdhulp als sprake is van zeer ernstige problematiek.
De taken van de gemeente omvatten onder meer het maken van een beleidsplan (vooral ook gericht op preventie), het voorzien in toereikend aanbod en het treffen van maatregelen (bijvoorbeeld ter voorkoming van kindermishandeling).