Opvoeden en Opgroeien

Als inwoner van Best hoop ik met de Adviesraad Sociaal Domein een bijdrage te leveren aan een Sociaal Domein, waar de Bestenaren zich in herkennen en  gelukkig van worden.

Opgegroeid in Schiedam, ben ik in 1982 naar Best verhuisd. Ruim 30 jaar heb ik me daarbij ingezet voor een gezonde leefstijl. Dat deed ik eerst vanuit de Zuidzorg en later vanuit de GGD Brabant Zuidoost in diverse gemeenten in de regio. Samenwerking met gemeenten en andere partijen die een rol spelen op dit vlak, vind ik daarbij erg belangrijkl: de krachten bundelen.
In mijn vrije tijd ben ik in Best actief op het maatschappelijk vlak. Naast praktische werkzaamheden, heb ik me meer bestuurlijk ingezet op de basisschool (Ouderraad en MR), sportclub van onze kinderen en de Stichting Peuterspeelzalen Best. Momenteel ben ik actief bij het IVN.