Bestaanszekerheid en Meedoen

Vanaf 1996 zijn wij woonachtig in Best. Mijn vrouw en ik vonden en vinden het onze mooie plicht om een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van ons prachtige Best en aan de ondersteuning van haar inwoners.

 

Graag lever ik nu aan de Adviesraad mijn ervaring als ex-gemeenteraadslid en mijn energie aan de invulling van wat in de politiek nogal eens wordt gezegd; niemand mag buiten de boot vallen in Best. Vanuit de Adviesraad met diepgang, gerichte adviezen en kritiek het gemeentebestuur (raad en college) stimuleren om dat motto ook daadwerkelijk in praktijk te brengen, kunnen wij alleen als zo veel mogelijk burgers betrokken zijn en worden. Schroom dan ook niet om de adviesraad uw tips, vragen en aandachtspunten te sturen.