Gezondheid en Leefomgeving

Als lid van de Adviesraad Sociaal Domein Best wil ik een bijdrage leveren aan sociaal beleid dat de burgers in Best en in het bijzonder de meer kwetsbare, niet zelfredzame burgers, tegemoet komt in hun speciale positie.

Daarin is van belang het constructief kritisch meedenken in, adviseren en volgen van het gemeentelijk sociaal beleid opdat kwetsbare burgers met passende ondersteuning thuis kunnen blijven wonen. Niet alleen beleid, de woorden, maar ook de daden die de gemeente realiseert op basis van haar beleid zijn voor de burgers van betekenis. Het in contact blijven met belangenbehartigers is daarbij een goede voedinsgbron.

Sinds 1986 ben ik woonachtig in Best. Werkzaam ben ik geweest in de uitvoering en het management binnen de maatschappelijke dienstverlening in Zuid Limburg en Eindhoven. Bij Robuust in Eindhoven heb ik 10 jaar gewerkt als adviseur (GGZ) bij de ROS (Reg. OndersteuningsStructuur) ten behoeve van Zuid Nederland.