Participatie

Mijn interesse en kennis liggen vooral op het gebied van het minimabeleid, schuldhulpverlening en de participatiewet aangaande de gemeente. Graag wil ik dan ook opkomen voor de (kwetsbare) inwoners in Best.

Op mijn 15e jaar ben ik in Best komen wonen, waar ik nu 25 jaar woon.

Na mijn studie HEAO Sporteconomie in Tilburg, ben ik jaren werkzaam geweest in verschillende functies in de detailhandel. Daarbij vond ik het altijd erg leuk om met mensen om te gaan en tijd te investeren in de klant.

Via de adviesraad wil ik op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen en keuzes in het beleid op het gebied van het sociaal domein.