Geachte raad,

Graag geef ik, als voorzitter van de Advies Raad Sociaal Domein, een korte toelichting op ons negatieve advies tav de integrale beleidsnotitie Sociaal Domein. De reactie hierover ontvingen wij pas afgelopen vrijdag.

We zijn als Adviesraad nu ruim een jaar actief. Een jaar zwemmen en zoeken zonder gids die ons hielp het juiste pad te vinden.

Een ding was voor ons steeds duidelijk: wij wilden aan de voorkant in gesprek zijn, en niet als mosterd na de maaltijd met een advies komen.

Ons advies schijnt nu te vroeg te zijn. Wellicht is dat zo, maar beter dan te laat.

We zijn erg blij met Carola Fasol die ons gidst, om de tweerichtingsweg te vinden tussen Adviesraad en het Gemeentehuis. Een zoektocht om op het goede moment de goede toon te vinden. Per slot willen we beiden goede preventie, zorg en opvang voor de inwoners van Best.

Voor de nu te bespreken beleidsnota kreeg Piet Schrijver weinig tijd. Desondanks heeft hij, heel fijn, ons in dat proces meegenomen en om advies gevraagd. We onderschrijven de visie, maar missen een plan van aanpak voor een slagvaardige uitwerking.

 

Nu over de reden van ons afwijzende advies.

We zijn blij dat er geen nieuw beleid komt, maar het oude tot uitvoering zal worden gebracht. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar de praktijk. Papier is immers geduldig en voor ons, inwoners is juist de uitvoering belangrijk. Hoe komen we op het geschetste eindpunt?

Te vaak is er sprake van onduidelijkheid, slechte communicatie, geen terugkoppeling, veranderende standpunten zonder heldere uitleg of berichtgeving: Inwoners van Best voelen zich vaak niet serieus genomen met duidelijk gevolgen voor het vertrouwen in de gemeente.

Wat wij vooral missen in de notitie (hoewel de herziene versie is bijgesteld) is de weg die afgelegd moet worden. Hoe krijgen praktische stappen, tussendoelen, budgetten, tijdspad, betrokken partijen e.d.  gezicht. Wat merkt de burger daarvan? Gemeente neem de regie! Begeleid het totale proces op weg naar het eindpunt.  Geen makkelijke klus, maar wel essentieel.

 

Kortom:

Zie de nota als een beschrijving waar we over zeg vier jaar willen zijn. Zie dat als een mooie vakantiebestemming. Als echter onduidelijk is waar dat is, hoe je er kunt komen, hoe de weg is, wat het budget is, hoeveel tijd er is, welke hulpmiddelen en vaardigheden nodig zijn om er te komen en een goede gids ontbreekt, komen we gezamenlijk nooit in dat beloofde land!

Gemeente neem de regie in een plan van aanpak!

Geef de weg aan, durf je kwetsbaar op te stellen, maar vooral: Neem burgers serieus, luister naar ze en geef eerlijke antwoorden! Dit vraagt van iedereen in de gemeente andere vaardigheden. Tijd alleen is niet voldoende: het gaat om de mindset, een andere mentaliteit. Zorg daarom voor een duidelijk plan van aanpak.

 

Gemeenteraad

Zie er op toe dat ambtenaren de nodige vaardigheden leren en daarnaar handelen en dat er duidelijkheid is over het te volgen proces

 

Wij als adviesraad:

Wij zoeken onze weg om aan de voorkant mee te praten en zullen in al onze adviezen vooral toezien dat de gemeente als een betrouwbare gids optreedt die de regie neemt, piketpaaltjes slaat, zonder alles dicht te timmeren. Ruimte laat voor burgers om mee te praten, en hun inbreng serieus neemt.

We vinden het prima dat mensen meer hun netwerk moeten gebruiken, maar we hebben extra zorgen om diegenen die vrijwel geen netwerk hebben, veelal de sociaal zwakkeren in de samenleving.

 

Samenvattend:

Wij letten aan de voorkant op:

  • Het einddoel
  • Het proces, met de gemeente als regisseur en effectieve communicatie met participerende inwoners.
  • Zorg voor de inwoners met een minimaal netwerk en zij die de eigen regie niet kunnen voeren
  • Slagvaardig zijn in het inhoud geven aan het beleid,

 

Ons advies is dan ook nu af te spreken hoe dit beleid wordt geconcretiseerd in een plan van aanpak, dat een onderdeel wordt van de integrale beleidsnotitie Sociaal Domein.

Gemeente toon lef  op dit lastige pad van participatie en gedeelde verantwoordelijkheid tussen gemeente, inwoners, bedrijven en organisaties!! Wij doen graag mee!

Dank u wel voor uw aandacht.

 

Freke van der Esch / Voorzitter ASDB