Gezondheid en Leefomgeving

Sinds ik mijn afstudeerstage uitvoer op het sociaal domein van de gemeente Eindhoven trekt dit mijn grote interesse. Graag wil ik me inzetten voor de bewoners van Best door het leveren van (on)gevraagd advies en het zijn van een brug tussen inwoners en het college van B&W.

Ik vind het belangrijk dat de leden van de adviesraad een diverse achtergrond hebben en hoop als student nieuwe inzichten te kunnen leveren. Verder vind ik het erg belangrijk dat inwoners serieus betrokken worden bij het maken van keuzes die cruciaal zijn voor het welzijn van de inwoners van Best. Daarom ga ik me hier de komende tijd met veel energie en plezier voor in zetten