Participatie

Sinds januari 2018 heb ik zitting in de Adviesraad Socoiaal Domein Best. Met mijn ervaring en opgebouwde netwerk van de afgelopen 10 jaar, wil ik raag een bijdrage leveren voor de inwoners van Best.

Naast een carriƩre van 45 jaar in de bloemenbranche waarvan 25 jaar als zelfstandig ondernemer.
Ben ik ook maatschappelijk betrokken geweest in tal van bestuurlijke functies in organisaties en verenigingen op regionaal en landelijk niveau.
Na mijn pensionering ben ik in contact gekomen met de Adviesraad Sociale Voorzieningen, waarvan ik bijna 10 jaar lid ben geweest als adviseur en belangenbehartiger voor de mensen die afhankelijk zijn van het sociale stelsel.