Jeugd

Binnen de adviesraad Sociaal Domein is mijn aandachtsgebied vooral Preventie binnen de Kind/Jeugdzorg. Met als leidraad het manifest de 1001 kritieke dagen voor een kansrijke start.

Na mijn opleiding als verpleegkundige in Den Haag, ben ik verloskunde gaan studeren in Rotterdam, via Delfzijl en Harderwijk ben ik in Best terecht gekomen. Als verloskundige heb ik 27 jaar lang gewerkt in de maatschap Verloskunde Best-Oirschot(Linde).
De laatste twee jaar ben ik vooral betrokken bij de begeleiding van Zwangere Expacts in Eindhoven. Ook ben ik binnen mijn vakgebied bestuurlijk actief zowel op regionaal als landelijk niveau.