WMO

Graag wil Ik  een positieve bijdrage leveren op het gebied van de participatie van de bewoners in de Bestse samenleving. De kennismaking bij de gemeente met het Sociaal Domein hebben mij hiertoe een aanzet gegeven.

Ik ben geboren in Tilburg in 1948 en werkzaam geweest in het bedrijfsleven tot aan mijn pensionering in 2012. Ik heb ruime ervaring met onder andere,  O.R.-medezeggenschap en  bewonersoverleggroepen.Mijn hobby’s zijn wandelen in de natuur, lekker eten en vakanties. Ik ben getrouwd en heb 2 dochters en 2 kleinkinderen.